Advent of Code 2018 Day 2 - Inventory Management System

#advent-of-code#rust

Natcha Luangaroonchai

ในวันที่สองตัวเราหยุดการเดินทางผ่านกาลเวลาแล้ว หลังจากพักหายใจสักครู่ก็ก้มมองดูเจ้าอุปกรณ์ที่อยู่บนข้อมือที่ได้รับมา ที่หน้าจอแสดงข้อความว่าถึงที่หมายปลายทางแล้วพร้อมกับแจ้งปี ค.ศ. 1518 และสถานที่ปัจจุบันคือ​ ตู้เอนกประสงค์แห่งสำนักงานขั้วโลกเหนือหมายเลข 83N10

สารบัญ

TL;DR

GitHub


คุณได้ยินเสียงฝีเท้าและเสียงพูดคุยอยู่ด้านนอก

"...ฉันเองก็ไม่มั่นใจเหมือนกัน แต่คนส่วนมากมีปล่องไฟอยู่ที่บ้าน ไม่แน่เขาอาจจะอาศัยช่องนั่นมุดตัวผ่านเข้าไปได้?" — เสียงลึกลับ

"อันที่จริงแล้วเรากำลังสร้างชุดแบบใหม่ที่ช่วยให้เขาสามารถผ่านที่แคบแบบนั้นได้ แต่เมื่อไม่กี่วันก่อนฉันได้ยินว่าตัวอย่างผ้า, แบบแปลน, และทุกสิ่ง! อยู่ดี ๆ ทุกคนในทีมก็ลืมมันไปหมดเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน!" — เสียงลึกลับอีกเสียง

"อันที่จริงแล้วพวกเขาน่าจะยังมีผ้าเหลืออยู่ที่โกดังไม่ใช่หรือ? มันน่าจะถูกเก็บรวมกันอยู่ในกล่องที่มีรหัสใกล้เคียงกันแต่น่าเสียดายมันคงจะเป็นเรื่องยากที่ต้องค้นหากล่องสองใบที่มีรหัสใกล้เคียงกันจากกล่องจำนวนมหาศาลขนาดนั้น..." เสียงลึกลับทั้งสองเสียงเดินห่างออกไปไกลเกินกว่าที่จะได้ยินประโยคที่เหลือทั้งหมด

ในคืนนั้นเอง, คุณแอบย่องเข้าไปที่โกดังเพื่อที่จะค้นหากล่องสอบใบที่ว่านั่นอย่างระมัดระวัง ใครจะรู้ถ้าเกิดคุณถูกเจอตัวเข้ามันอาจจะเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์อะไรในอนาคตเข้าก็ได้ คุณใช้อุปกรณ์ที่ข้อมือสแกนหากล่องที่_น่าจะใช่_ทั้งหมดได้ออกมาจำนวนหนึ่ง


มาถึงส่วนของโจทย์ในวันนี้แล้ว

โจทย์ต้องการให้หาว่าในหมายเลขกล่องที่ได้มามีตัวอักษรใดบ้างที่ซ้ำกันสองหรือสามครั้งเช่น

 • abcdef ไม่มีตัวอักษรใดที่ซ้ำสองหรือสามครั้งเลย
 • bababc มี a สองครั้งและ b สามครั้ง
 • abbcde มี a สองครั้งแต่ไม่มีตัวอักษรใดที่ซ้ำสามครั้ง
 • abcccd มี c สามครั้งแต่ไม่มีตัวอักษรใดที่ซ้ำสองครั้ง
 • aabcdd มี a และ d ที่ซ้ำสองครั้ง
 • abcdee มี e สองครั้ง
 • ababab มี a และ b ที่ซ้ำสามครั้ง

จากรายการข้างต้นมีสี่รหัสที่มีตัวอักษรซ้ำสองครั้งคือ bababc,​ abbcde, aabcdd และ abcdee กับรหัสที่มีตัวอักษกซ้ำสามครั้งคือ bababc (นับอีกรอบเพราะมีทั้งสองและสาม), abcccd และ ababab จากนั้นเอาจำนวนของรหัสที่ซ้ำสองและสามครั้งมาคูณกัน จากตัวอย่างจะได้เป็น 4 * 3 = 12


เหมือนกันกับวันแรกเริ่มจากดาวน์โหลดอินพุต "input.txt" จากนั้นใช้ฟังก์ชันเดิมเพื่ออ่านไฟล์ทีละบรรทัด

use std::{env, fs, io, io::BufRead, path};

fn main() {
  let args: Vec<String> = env::args().collect();
  let input = &args[1];
  let mut list_of_box_ids: Vec<BoxId> = vec![];

  if let Ok(lines) = read_lines(input) {
    for line in lines {
      if let Ok(line) = line {
        // TODO: Parse each line into `BoxId` here...
      }
    }
  }
}

fn read_lines<P: AsRef<path::Path>>(path: P) -> io::Result<io::Lines<io::BufReader<fs::File>>> {
  let file = fs::File::open(path)?;
  Ok(io::BufReader::new(file).lines())
}

ถัดมาสร้าง BoxId เพื่อใช้สำหรับเก็บข้อมูลหมายเลขกล่อง ถ้าสังเกตจะเห็นว่าหมายเลขกล่องจะถูกเรียงลำดับอันนี้เพื่อใช้เวลาหาตัวอักษรที่ซ้ำกันสองและสามครั้งจะทำให้ง่ายกว่าการนับด้วยการวนลูปซ้อนกันสองลูป

/// Represent each line of the ID
#[derive(Debug, Default)]
struct BoxId {
  sorted_chars: Vec<char>,
}

impl BoxId {
  fn from_string(s: String) -> Self {
    let mut c: Vec<char> = s.chars().collect();
    // sort the given id ascending
    c.sort();
    BoxId { sorted_chars: c }
  }
}

จากนั้นมาสร้างฟังก์ชันสำหรับนับตัวอักษรที่ซ้ำกันสองครั้งแบบนี้ จากโค้ดเริ่มด้วยการวนลูปตัวอักษรที่ละตัวด้วยคำสั่ง iter และให้ส่งค่าอินเด็กซ์กับตัวอักษรกลับมาด้วย enumerate

จากนั้นเช็คว่าถ้า i + มากกว่า max ของจำนวนตัวอักษรให้ออกจากลูปเพราะถือว่าวนจนจบทั้งหมดแล้ว ถัดมาจะเป็นการตรวจสอบว่าตัวอักษรปัจจุบันเป็นตัวเดียวกับตัวอักษรในลำดับถัดไปหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ให้วนลูปต่อทันทีไม่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมแล้ว

ในกรณีที่ตัวอักษรลำดับถัดไปเป็นค่าเดียวกันต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมอีกคือต้องไม่ใช่การซ้ำกันสามครั้ง​ โดยตรวจสอบกับตัวอักษรในลำดับถัดไปอีกสองตำแหน่ง และตัวอักษรในลำดับก่อนหน้าหนึ่งตำแหน่ง

fn contains_two_of_any_letter(&self) -> bool {
  let max = self.sorted_chars.len();

  for (i, c) in self.sorted_chars.iter().enumerate() {
    if i + 1 > max - 1 {
      break;
    }
    if *c != self.sorted_chars[i + 1] {
      continue;
    }

    // might contain three of any letter forward
    if i + 2 < max {
      if *c == self.sorted_chars[i + 2] {
        continue;
      }
    }
    // might contain three of any letter backward
    if i > 0 {
      if *c == self.sorted_chars[i - 1] {
        continue;
      }
    }

    return true;
  }

  false
}

จากนั้นสร้างฟังก์ชันสำหรับตรวจสอบตัวอักษรที่ซ้ำกันสามครั้ง หลักการจะคล้ายกับ contains_two_of_any_letter แต่ว่าไม่จำเป็นลำดับถัดไปหรือย้อนหลังเพราะโจทย์กำหนดว่าจะมีตัวอักษรซ้ำกันได้มากสุดแค่สามครั้งเท่านั้น

 fn contains_three_of_any_letter(&self) -> bool {
  let max = self.sorted_chars.len();

  for (i, c) in self.sorted_chars.iter().enumerate() {
    if i + 2 > max - 1 {
      break;
    }
    if *c == self.sorted_chars[i + 1] && *c == self.sorted_chars[i + 2] {
      return true;
    }
  }

  false
}

เมื่อได้ฟังก์ชันสำหรับตรวจสอบตัวอักษรซ้ำกันสองและสามครั้งแล้วเอามาประกอบกันที่ main จะได้คำตอบสำหรับพาร์ทแรกแล้ว

fn main() {
  let args: Vec<String> = env::args().collect();
  let input = &args[1];
  let mut list_of_box_ids: Vec<BoxId> = vec![];

  if let Ok(lines) = read_lines(input) {
    for line in lines {
      if let Ok(line) = line {
        let box_id = BoxId::from_string(line);
        list_of_box_ids.push(box_id);
      }
    }
  }

  let contains_two: Vec<&BoxId> = list_of_box_ids.iter().filter(|box_id| box_id.contains_two_of_any_letter()).collect();
  let contains_three: Vec<&BoxId> = list_of_box_ids.iter().filter(|box_id| box_id.contains_three_of_any_letter()).collect();
  println!("first part answer is: {}", contains_two.len() * contains_three.len());
}

ต่อกันที่พาร์ทสองโจทย์ต้องการให้หาว่าหมายเลขกล่องใดบ้างที่ใกล้เคียงกันโดยยกตัวอย่างตามนี้

abcde
fghij
klmno
pqrst
fguij
axcye
wvxyz

ซึ่งหมายเลข fghij และ fguij มีความใกล้เคียงกันมากที่สุดโดยต่างกันแค่หนึ่งตำแหน่งคือ h และ u ซึ่งถ้าเอาตำแหน่งที่ต่างกันออกจะได้หมายเลขกล่องที่เป็นคำตอบคือ fgij

เนื่องจากพาร์ทแรกหมายเลขกล่องที่ได้มาจะถูกเรียงลำดับ ดังนั้นจึงต้องเพิ่มอีกตัวฟิลด์เข้าไปที่ BoxId เพื่อเก็บหมายเลขกล่องก่อนที่จะถูกเรียงลำดับ

#[derive(Debug, Default)]
struct BoxId {
  // for comparing with each other BoxId
  chars: Vec<char>,
  sorted_chars: Vec<char>,

}

จากนั้นสร้างฟังก์ชันสำหรับหาว่ามีตัวอักษรที่แตกต่างกันกี่ตำแหน่ง

/// Return number of different characters between box id `a` and `b`.
fn differ(a: &BoxId, b: &BoxId) -> usize {
  let mut diff: usize = 0;
  for (i, c) in a.chars.iter().enumerate() {
    if *c != b.chars[i] {
      diff += 1;
    }
  }
  diff
}

ต่อมาก็เอารายการกล่องทั้งหมดมาวนลูปโดยเริ่มตรวจสอบไปทีละกล่องเป็นคู่ ๆ ซึ่งจะเป็นการวนลูปแบบ n^2 และในลูปจะเรียกใช้ฟังก์ชัน differ เพื่อหาว่าหมายเลขกล่องใดบ้างที่มีความแตกต่างที่น้อยที่สุด

fn find_two_correct_box_ids(list_of_box_ids: &Vec<BoxId>) -> Option<(&BoxId, &BoxId)> {
  for (i, a) in list_of_box_ids.iter().enumerate() {
    for b in list_of_box_ids.iter().skip(i + 1) {
      if differ(a, b) == 1 {
        return Some((a, b));
      }
    }
  }
  None
}

พอได้หมายเลขกล่องที่เป็นคำตอบออกมาสองกล่องแล้วก็เอามาอินเตอร์เซกชันเพื่อเอาเฉพาะตัวอักษรที่เหมือนกัน

/// Return a set of characters are in both of box id `a` and `b`.
fn intersect(a: &BoxId, b: &BoxId) -> Vec<char> {
  let mut chars: Vec<char> = vec![];
  for (i, c) in a.chars.iter().enumerate() {
    if *c == b.chars[i] {
      chars.push(*c);
    }
  }
  chars
}

เอาโค้ดทั้งหมดมาประกอบกันก็จะได้คำตอบของพาร์ทที่สองแล้ว

fn main() {
  ...
  
  if let Some((a, b)) = find_two_correct_box_ids(&list_of_box_ids) {
    println!("second part answer is: {}", String::from_iter(intersect(&a, &b)));
  }
}