Advent of Code 2018 Day 1 - Chronal Calibration

#advent-of-code#rust

Natcha Luangaroonchai

เห็นบล็อก Advent of Code 2018 ณ ตอนปี 2022 อาจจะเผลอคิดในใจกันว่าช้าไปหรือเปล่า (ฮา) บังเอิญได้มีโอกาสอ่านบล็อก Learning Rust in 2020 และมีการพูดถึง Advent of Code 2018 ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับใช้เรียนรู้ภาษา Rust

ส่วนตัวหัดเขียน Rust มาสักระยะแล้วแต่ยังรู้สึกไม่ชินมือเท่าไร ได้โอกาสลองเล่น Advent of Code 2018 พร้อมกับเรียนรู้ภาษา Rust ไปด้วยดีกว่า

สารบัญ

TL;DR

GitHub


เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อมีคนพยายามจะแก้ไขประวัติศาสตร์ของซานต้าเมื่อ 500 ปีก่อน เอลฟ์สาวประจำสถานีวิจัยและตรวจสอบความผิดปกติเป็นคนเล่า เธอต้องการให้เราย้อนเวลากลับไปแก้ไขเรื่องราวเหล่านี้

"ข่าวดีประวัติศาสร์ยังไม่ได้บิดเบือนกับเวลาในยุคปัจจุบันและพวกเรามีอุปกรณ์สำหรับแก้ไขปัญหานี้แล้ว!" — เอลฟ์สาว

หล่อนจัดการสวมเจ้าอุปกรณ์ที่ว่านี้บนข้อมือเรา

"อุปกรณ์นี้จะช่วยเราแก้ไขความผิดปกติ มันถูกตั้งค่าให้ส่งตัวคุณไปเมื่อ 500 ปีก่อน นี้คือวิธีที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ ณ ตอนนี้" — เอลฟ์สาว

"ข่าวร้ายคือเราพบว่ามีความผิดปกติถึง 50 อย่าง แต่ไม่ต้องกังวลไปเจ้าอุปกรณ์นี้จะซ่อมแซมความผิดปกติได้ด้วยการใช้ดวงดาว เอาละได้เวลาแล้วขอให้คุณโช.." — เอลฟ์สาว

หล่อนพูดยังไม่ทันจบก็จัดการกดปุ่มที่อุปกรณ์บนข้อมือเราทันที เจ้าอุปกรณ์ที่เอลฟ์สาวให้เรามาสามารถใช้แก้ไขความผิดปกตินี้ได้ด้วยการใช้ดวงดาว ซึ่งในทุกครั้งที่เราแก้ไขปัญหาเราจะได้รับดวงดาวมาหนึ่งดวง และในทุก ๆ วันจะมีปัญหาสองข้อให้ต้องแก้ไขด้วยกัน

คุณถูกส่งต้วมาในอดีตเมื่อ 500 ปีก่อนเรียบร้อยแล้วและเมื่อก้มมองดูที่อุปกรณ์ก็พบว่ามีข้อความปรากฎอยู่ดังนี้

"Error: Device must be calibrated before first use. Frequency drift detected. Cannot maintain destination lock."


เอาละมาถึงส่วนที่ต้องทำโจทย์กันแล้ว

โจทย์เล่าว่าทุกครั้งที่คลื่นความถี่เปลี่ยน ตัวอุปกรณ์จะแสดงตัวเลขความถี่เรียงลำดับกันออกมาแบบนี้ +1, -2, +3, +1 ความต้องการของโจทย์คือให้โปรแกรมรับค่าลำดับตัวเลขความถี่ทั้งหมดและเอาจำนวนมารวมกัน

หน้าเว็บจะมีที่ให้ดาวน์โหลดอินพุตของโปรแกรมชื่อว่า "input.txt" ได้เวลาลงมือเขียนโปรแกรมกัน


เริ่มจากสร้างโปรเจกต์ด้วยคำสั่ง cargo new advent-of-code-2018 จะได้โปรเจกต์พร้อมโครงสร้างภายในแบบนี้

.
├── Cargo.toml
└── src
  └── main.rs

1 directory, 2 files

จัดการเปิดไฟล์ main.rs แล้วเพิ่มส่วนของการรับอาร์กิวเมนต์แบบนี้

use std:: {env};

fn main() {
  let args: Vec<String> = env::args().collect();
  let input: &String = &args[1];
}

จากนั้นมาเขียนฟังก์ชันสำหรับเปิดไฟล์เพื่ออ่านทีละบรรทัดตามตัวอย่าง read_lines แบบนี้

use std::{env, fs, io, io::BufRead, path};

fn read_lines<P: AsRef<path::Path>>(path: P) -> io::Result<io::Lines<io::BufReader<fs::File>>> {
  let file = fs::File::open(path)?;
  Ok(io::BufReader::new(file).lines())
}

เมื่อได้ฟังก์ชัน read_lines แล้วมาเติมส่วนของการแปลงค่าสตริงเป็นตัวเลขที่ main แบบนี้

use std::{env, fs, io, io::BufRead, path};

fn main() {
  let args: Vec<String> = env::args().collect();
  let input = &args[1];
  let mut first_part_answer = 0isize;

  if let Ok(lines) = read_lines(input) {
    for line in lines {
      if let Ok(line) = line {
        // convert string to signed integer
        let current_frequency: isize = line.parse().expect("invalid number");
        first_part_answer += current_frequency;
      }
    }
  }

  println!("first part answer is: {}", first_part_answer);
}

เท่านี้ก็ได้คำตอบของพาร์ทแรกแล้ว


มาต่อกันที่พาร์ทสอง โจทย์เล่าว่าอุปกรณ์เนี่ยมันแสดงความถี่เป็นซ้ำ ๆ กันเป็นรูปแบบ โจทย์ต้องการให้หาว่าผลรวมของความถี่ใดที่ซ้ำกันสองก่อนผลรวมอื่น ยกตัวอย่างเช่น

ลำดับ +1, -1 พบว่าผลรวม 0 ซ้ำกันสองครั้งก่อนผลรวมอื่น ๆ

1. +1, -1
2. +1, -1, +1, -1

ลำดับ +3, +3, +4, -2, -4 พบว่าผลรวม 10 ซ้ำกันสองครั้งก่อนผลรวมอื่น ๆ

1. +3, +3, +4 
2. +3, +3, +4, -2, -4, +3, +3

ลำดับ -6, +3, +8, +5, -6 พบว่าผลรวม 5 ซ้ำกันสองครั้งก่อนผลรวมอื่น ๆ

1. -6, +3, +8
2. -6, +3, +8, +5, -6, -6, +3, +8, +5, -6, -6, +3

ลำดับ +7, +7, -2, -7, -4 พบว่าผลรวม 14 ซ้ำกันสองครั้งก่อนผลรวมอื่น ๆ

1. +7, +7
2. +7, +7, -2, -7, -4, +7, +7, -2, -7, -4, +7, +7, -2

มาลงมือเขียนโปรแกรมเพื่อโจทย์กัน โปรแกรมในพาร์ทมีการรับไฟล์อินพุตเข้ามาและทำการแปลงตัวเลขจาก String เป็น isize จากนั้นจึงรวมตัวเลขทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อหาผลลัพธ์สุดท้าย

แต่ในพาร์ทสองนี้จะต่างออกไปสักเล็กน้อยเนื่องจากต้องมีการเก็บผลรวมของตัวเลขก่อนหน้าเพื่อเอามาหาว่าผลรวมนั้นเคยได้มาก่อนหรือไม่ นอกจากนี้แล้วโปรแกรมต้องสามารถวนกลับไปอ่านตั้งแต่บรรทัดแรกสุดใหม่ได้ด้วยจนกว่าจะพบตัวเลขผลรวมที่ซ้ำกันสองครั้ง

สร้างฟังก์ชันสำหรับวนลูปเพื่อหาผลรวมและตรวจสอบว่าผลรวมนั้นเคยมีหรือยังแบบนี้

fn find_first_reaches_twice(frequency: &Vec<isize>) -> isize {
  let mut resulting_frequency = 0isize;
  let mut reaches: Vec<isize> = vec![0]; // first reaches is zero

  loop {
    for current_frequency in frequency {
      resulting_frequency += current_frequency;
      if reaches.contains(&resulting_frequency) {
        return resulting_frequency;
      }
      reaches.push(resulting_frequency);
    }
  }
}

ต่อมาแก้ไข main ให้รวบรวมตัวเลขความถี่ใส่ไว้ที่ตัวแปร frequency เพื่อส่งต่อให้กับ find_first_reaches_twice ฟังก์ชัน

fn main() {
  let args: Vec<String> = env::args().collect();
  let input = &args[1];
  let mut frequency: Vec<isize> = vec![];

  if let Ok(lines) = read_lines(input) {
    for line in lines {
      if let Ok(line) = line {
        // convert string to signed integer
        let current_frequency: isize = line.parse().expect("invalid number");
        frequency.push(current_frequency);
      }
    }
  }

  let second_part_answer = find_first_reaches_twice(&frequency);
  println!("second part answer is: {}", second_part_answer);
}

ใช้เวลารันสักพักใหญ่ ๆ ก็จะได้คำตอบของพาร์ทสอง